Zgłoszenie do reklamy telefoniczno-internetowej c.o.i.t.

lub