C.O.I.T.
Całodobowa Ogólnopolska Informacja Telefoniczna

Krzysztof Świętek

ul. Zbożowa 3,
30-002 Kraków

Telefon, fax: 12 653 22 02